Simtec Medical

foto1Simtec Medical is gespecialiseerd in het stroomlijnen van processen binnen instellingen van de gezondheidszorg met een focus op ziekenhuizen. Bij het analyseren en inzichtelijk maken van de huidige werkwijze en mogelijke oplossingen, wordt vaak gebruik gemaakt van hulpmiddelen als simulatiemodellen en analyse-tools.

Met de kennis die sinds 1992 is opgedaan in de industrie is Simtec Medical sinds een aantal jaren met succes actief binnen de gezondheidszorg, met name in ziekenhuizen. Wij hebben hierbij brede ervaring in de problematiek van de klinische zorg, poliklinische zorg en OK- en opnameplanning.

Simtec Medical benadert de problemen vanuit de praktijk gebaseerd op een detaillistische analyse van de huidige werkwijze. Hierbij worden veel zelfontwikkelde tools ingezet om de verzamelde cijfers van alle kanten te belichten. Vervolgens wordt de situatie met alle belanghebbenden op objectieve wijze besproken om zo op basis van consensus tot verbeteringsvoorstellen te komen. Bij het analyseren en doorrekenen van mogelijke oplossingen spelen simulatiemodellen van Simtec Medical een verduidelijkende en vaak beslissende rol. Ook zorgen deze ervoor dat tijdens het beslissingsproces de voeling met de werkelijkheid niet verloren gaat. Vervolgens zijn wij vaak leidend bij de implementatie van het verbeteringstraject