Programma van eisen

De verbeteringsvoorstellen die Simtec Medical doet bevatten altijd een kosten/baten-analyse, waarbij aangegeven wordt welke aanpassingen aan gebouwen, installaties en inrichting noodzakelijk zijn om de productiviteits- en efficicency-verhoging te kunnen realiseren. Omdat veel onderzoek van Simtec gebaseerd is op gedetaillieerde tijdstudies, waarbij onderlinge afstanden van behandelkamers en wachtruimtes voor patiënten een grote rol spelen, zijn de onderzoeksgegevens van Simtec Medical dikwijls een goede basis bij het doorrekenen van verbouwings- en nieuwbouwplannen.

In die situaties waarbij patiëntstromen en gebruik van de ruimtes complex en variërend worden, kan met behulp van simulatiemodellen op voorhand getest worden welke effecten onderlinge afstanden tussen bepaalde ruimtes zullen hebben op doorlooptijden van patienten. Doordat Simtec Medical de kennis en kunde in huis heeft om deze berekeningen te maken, kan Simtec Medical een belangrijke rol spelen in het samenstellen van een Programma van Eisen bij het inrichten van ruimtes.

Omdat SimTec Medical al zijn voorstellen baseert op consensus bij alle belanghebbenden, is onze ervaring dat de wijzigingen voorgesteld in het Programma Van Eisen door alle betrokkenen vrijwel altijd ongewijzigd geaccepteerd worden.