Klinische capaciteit

Bij de analyse van de klinische capaciteit van ziekenhuizen vormt de bedbezetting vaak de basis voor het onderzoek. Onderwerpen die bij de klinische analyses naar voren komen zijn full-house, verkeerde-bed-problematiek, groottebepaling van nieuw te vormen afdelingen, herinrichting langverblijf, kortverblijf en dagverpleging, etc. Om een beeld te geven welke problemen bij de klinische analyses zoal naar voren komen wordt hieronder een voorbeeld gegeven.

Voor de bepaling van de bedbezettingsgraad van afdelingen wordt in veel ziekenhuizen gebruik gemaakt van de zogenaamde "financiële" bedbezetting. Deze bedbezetting is gebaseerd op "declareerbare" opnamedagen. Dus wanneer een patiënt slechts een gedeelte van een dag is opgenomen geweest, mag een hele opnamedag in rekening worden gebracht. Onderstaande grafiek geeft een voorbeeld van het verschil dat hiermee kan ontstaan met de werkelijke bedbezetting (gebaseerd op daadwerkelijke opnametijd).


  

In de beschouwde periode heeft de afdeling volgens zeggen geregeld vol gelegen. Aan de grafiek is te zien dat de "financiële" bedbezetting inderdaad af en toe boven de honderd procent uitkomt maar dat de werkelijke bedbezetting altijd aanzienlijk lager is geweest.
Echter uit het feit dat de bedbezetting hoger dan 100% was, kan tevens worden opgemaakt dat het op deze afdeling geregeld is voorgekomen dat bedden vaker per dag belegd zijn geweest. Nader onderzoek toonde inderdaad aan dat op deze afdeling steeds meer dagverplegingspatiënten werden opgenomen. Dus gedurende de 24 uur dat deze afdeling per dag open was, waren slechts een beperkt deel van de dag alle bedden bezet.

Conclusie: Het opnemen van dagverplegingen op klinische bedden kan een dure, en daardoor onrendabele keuze zijn. Vaak worden deze beslissingen op basis van foute of onvolledige informatie genomen. Door een gebrek aan de juiste managementinformatie kan de oorzaak van een probleem hierdoor gedurdende een lange tijd onopgemerkt blijven.

Dit is zomaar een voorbeeld van een verbeteringspotentiëel dat tijdens een analyse naar voren kwam. Door onze manier van werken focussen wij op het juiste gebruik van de juiste informatie. Daar waar deze ontbreekt vullen wij deze aan. Daarbij werken wij nauw samen met de afdeling informatievoorziening en de afdeling planning. Indien bepaalde managementinformatie niet beschikbaar is leidt ons onderzoek dikwijls tot het uitbreiden of veranderen van het ziekenhuis informatie systeem teneinde deze managementinformatie beschikbaar te krijgen en het probleem ook voor de langere termijn op te lossen.