OK-planning

Bij het analyseren van de OK-planning en opnameplanning wordt o.a. gelet op: de verdeling van het aantal opnamen over de week, de benutting van de aangeboden OK-tijd en de vulling van de gebruikte OK-tijd. Ook hier geldt weer dat een voorbeeld onze aanpak het beste kan verduidelijken.

Een ziekenhuis had besloten om voor de opname van de korte ingrepen over te gaan op kortverblijf. Het feit dat de opnameduur van deze patientcategorie minder dan 5 dagen bedroeg stelde het ziekenhuis in staat de kortverblijfafdeling gedurende het weekeinde te sluiten. Onderstaande histogram laat het resulterende bedbezettingspatroon en opnamepatroon van deze afdeling zien als functie van de dagen van de week.

Duidelijk is te zien dat veel opnamen aan het begin van de week worden gepland om er voor te zorgen dat aan het eind van de week de bedden leeg zijn. Dit veroorzaakt een piek in de bedbezetting in het midden van de week. Het gevolg is dat de gemiddelde bedbezetting gedurende de week een stuk lager is dan de piek. In de praktijk bleek zelfs de piek lager dan de bezetting zoals die was toen deze opnames nog onderdeel uitmaakten van langverblijf.

Daarnaast laat het opnamepatroon zien dat de kleine OK-ingrepen naar het begin van de week zijn verschoven met het gevolg dat deze niet meer verspreid over de week plaatsvonden en als uitvulling van de programma's gebruikt konden worden. Hierdoor was de vulling van de ok-programma's in de tweede helft van de week met louter grotere ingrepen een stuk lager.

Op basis van nader onderzoek waarbij ook de financiële afdeling werd betrokken, kon aangetoond worden dat het sluiten van de afdeling gedurende het weekeinde een onrendabele beslissing was geweest.


Door de wijze van onderzoek en het gebruik van gedetaillieerde informatie door Simtec, werd ingezien dat deze beslissing niet de juiste was geweest en werd ook de oorzaak van deze foute beslissing (onvolledige management informatie) herkend. In het vervolgtraject werd Simtec ingeschakeld om samen met de afdeling informatievoorziening tot betere managementinformatie te komen en om met behulp van specifieke modellen de werkelijkheid inclusief aannames voor de toekomst door te rekenen bij het terugdraaien van de beslissing.