Polikliniek

Voor stroomlijning van het polikliniekproces kent Simtec Medical de volgende toepassingsgebieden:

  • Wachtlijstproblematiek
  • Efficiency en productiviteit


Wachtlijstproblematiek
Een ziekenhuis staat niet op zichzelf maar is een onderdeel van zijn omgeving. Verhoging van de capaciteit van een polikliniek heeft derhalve een effect op de adherentie. Een verlaging van de toelatingstijd heeft een vermindering van de uitstroom tot gevolg maar tevens een toename van de instroom uit de regio. Het is dus zaak om van te voren deze toestroom in kaart te brengen, uitgaande van de TREEK-norm, om zo de benodigde extra capaciteit te berekenen.

Vervolgens is het zaak om de huidige wachtlijst met inzet van extra capaciteit af te bouwen en vervolgens te consolideren op de nieuw berekende capaciteit.
Simtec heeft een model ontwikkeld dat vanuit de twee invalshoeken "uitstroom" en "adherentie" een schatting maakt van de te verwachten extra toestroom. Naast het verlagen van de toelatingstijd is het model ook geschikt voor het doorrekenen van het instroomeffect als gevolg van andere oorzaken.


Efficiency en productiviteit
Om de wachtlijst af te bouwen, zullen er meer patienten gezien moeten worden in de polikliniek. Hiertoe zal de capaciteit van de polikliniek "als geheel" vergroot moeten worden. Dit betekent niet altijd (lees vrijwel nooit) dat er harder gewerkt moet worden, echter wel efficienter. Dit kan worden bereikt door de mensen en middelen anders te gaan inzetten (bijvoorbeeld meer delegeren, door fax-intake acute patienten kunnen onderscheiden en bij de juiste arts inplannen), of door het aantal artscontroles per patiënt te reduceren (omlaag brengen van de artsherhaalfactor door bijvoorbeeld meer controles te gaan delegeren of telefonisch te gaan doen).

Daarnaast kan door wijziging van de patient-stroom binnen de poli de consulttijd worden verkort door bijvoorbeeld niet de patient langs de arts en assistent te laten bewegen maar arts en assistent langs de patient (de zogenaamde carrousel-opzet). Wat deze laatste proceswijziging aan productiviteitswinst kan opleveren kan met behulp van het simulatiemodel Simtec Carrousel met grote nauwkeurigheid voor U worden vastgesteld.
Simtec gebruikt een benadering die al dit soort zaken systematisch onderzoekt, scheidt, bespreekt en rapporteert. Hierbij is het uitgangspunt dat elke situatie anders is. Een standaard oplossing of een standaard concept werkt dus niet!