BEDsimed

Box-BedsimedVoor het meten van de bedbezetting van afdelingen en locaties heeft Simtec Medical Bedsimed ontwikkeld. Het programma genereert zowel statistische- als operationele informatie in de vorm van grafieken en tabellen. De statistische informatie is gebaseerd op gegevens van het afgelopen jaar waarbij gekozen kan worden uit elke gewenste periode. De operationele informatie geeft op elk moment inzicht in het aantal bedden dat per afdeling (nog) vrij is. De voor de werking van het programma benodigde data ontvangt Bedsimed batch-gewijs uit het ziekenhuisinformatiesysteem in de vorm van (platte) tekstbestanden. Deze data wordt in Bedsimed automatisch omgezet in werkelijke ligtijden van patiënten. Voor deze opzet is bewust gekozen om de koppeling met de 

ziekenhuisinformatiesystemen zo eenvoudig mogelijk te maken. Onderstaande afbeelding betreft het hoofdmenu van het programma.

 

hoofdmenu bedsimed

 

 

Overzichten

Om een compleet beeld te krijgen van de kwaliteit van de bezetting van afdelingen bevat Bedsimed een zestal overzichten:

 

1. Weekpatroon zorgtype: een overzicht van het gemiddeld aantal opnamen, het gemiddeld aantal patiënten en de gemiddelde bedbezetting per dag van de week, onderverdeeld in klinisch gepland, klinisch spoed, dagverpleging gepland en dagverpleging spoed (voorbeeldgrafiek, voorbeeldtabel).

 

2. Weekpatroon specialisme: een overzicht van het gemiddeld aantal opnamen, het gemiddeld aantal patiënten en de gemiddelde bedbezetting per dag van de week, onderverdeeld in de verschillende specialismen waartoe de patiënten behoren (voorbeeldgrafiek, voorbeeldtabel).

 

3. Per dag: een overzicht van het aantal opnamen, het aantal patiënten en de bedbezetting per dag, onderverdeeld in klinisch gepland, klinisch spoed, dagverpleging gepland en dagverpleging spoed (voorbeeldgrafiek, voorbeeldtabel).

 

4. Ligduur: een overzicht van het aantal patiënten als functie van de ligduur in dagen, onderverdeeld in de verschillende specialismen waartoe de patiënten behoren (voorbeeldgrafiek, voorbeeldtabel).

 

5. Historie per maand: een overzicht van de gemiddelde ligduur, het gemiddeld aantal opnamen, het gemiddeld aantal patiënten en de gemiddelde bedbezetting per maand, onderverdeeld in klinisch gepland, klinisch spoed, dagverpleging gepland en dagverpleging spoed (voorbeeldgrafiek, voorbeeldtabel).

 

6. Management-rapport: een samenvatting van de belangrijkste klinische parameters per afdeling per maand van het afgelopen jaar. Met dit rapport kan in één oogopslag worden gezien hoe “bezet” de afdelingen zijn en welke afdelingen eventueel nog niet goed staan ingesteld (voorbeeldtabel).

  

 

Simulatie

Naast het weergeven van grafieken en tabellen is het tevens mogelijk om in Bedsimed simulaties uit te voeren. Bekeken kan worden wat de gevolgen voor de bedbezetting zouden zijn indien bijvoorbeeld afdelingen geheel of gedeeltelijk worden samengevoegd. Hierbij kan per patiënttype worden geschoven. Door het analyseren van de simulatieresultaten bijvoorbeeld in de vorm van weekpatronen, kan vervolgens worden bekeken hoe de spreiding van de werkdruk zal worden over de dagen van de week.

 

 

Onderhoud

Bedsimed maakt automatisch nieuwe kwartalen aan en verwijdert kwartalen die ouder zijn dan één jaar. De instellingen per afdeling worden bij het aanbreken van ieder nieuw kwartaal automatisch doorgekopiëerd naar de toekomst, dus eenmaal goed ingesteld behoeft een afdeling weinig of geen onderhoud.

 

 

Beheer

Met behulp van de beheerfunctie is het mogelijk om de bedaantallen en/of openingstijden te corrigeren, bijvoorbeeld omdat de waarden in het ziekenhuissysteem niet overeenstemmen met de werkelijkheid, of misschien in z’n geheel misschien ontbreken. Deze functie biedt tevens de mogelijkheid om de beddencapaciteit van afdelingen tijdens vakantieperiodes tijdelijk aan te passen. Daarnaast kan worden aangegeven tot welk type (dagverpleging of klinisch) een afdeling behoort en in geval van meerdere locaties, tot welke locatie. Ook kan hier worden aangeven of een afdeling niet in de statistieken moet worden opgenomen.

Door deze instellingen wordt het mogelijk om de bedbezettingscijfers ook op locatieniveau te genereren: bijvoorbeeld de bedbezettingsgraad van alle klinische afdelingen op locatie X.

 

{mosimage}