ROsimed

 Het indelen van week- en weekenddientsten wordt vaak door een van de artsen of door het sekretariaat gedaan. Zolang de diensten gelijk verdeeld kunnen worden over alle artsen is dit nog wel te doen. Als echter sommige artsen in deeltijd werken is het beter om de diensten naar rato van deeltijdfactor te verdelen. Dit maakt het maken van een dienstenrooster complex. Speciaal voor dit doel heeft Simtec het programma RoSiMed ontwikkeld. Naast het indelen van de diensten naar rato van deeltijdfactor ondersteunt het programma de volgende zaken:

  • Feestdagenplanning tot ver in de toekomst
  • Vaste voorkeursdagen per arts in de week
  • Vaste verhinderdagen per arts in de week
  • Een planning voor vakantiedagen en congressen
  • Losse verhinderdagen en weekenden

De gebruiker is vrij in de keuze van de periodes waarvoor de roosters berekend worden. Het programma maakt een week- en weekendrooster, waarop allerlei extra informatie afgedrukt kan worden, zoals telefoonnummers en addressen.

Op deze manier wordt het maken van het dienstenrooster eenvoudig en kost het weinig tijd. Het resultaat is een verdeling van de diensten die vrijwel exact de deeltijdfactor van de betreffende artsen weerspiegeld.

Hieronder een voorbeeld van een weekendrooster: 


 

Hieronder een voorbeeld van de manier waarop feestdagen ingedeeld worden: