Simulatie

Box-simulatieIn geval een beoogd verbeteringsconcept moeilijk in de praktijk kan worden uitgetest, biedt simulatie ervan een goed alternatief. Door alle mogelijke conceptvarianten als variabelen in de invoer van het model op te nemen, kan op zeer realistische wijze een nog niet bestaande situatie worden nagebootst, en kan de optimale werkwijze en inrichting worden vastgesteld. Als voorbeeld wordt hieronder een project besproken, uitgevoerd voor een oogheelkundige vakgroep.

Na analyse van het polikliniekproces werd duidelijk dat het voeren van het polikliniekproces in de vorm van een carrousel de capaciteit substantieel zou kunnen verhogen. Het wezenlijke verschil tussen een carrouselspreekuur en een conventioneel spreekuur is dat de arts en paramedicus zich (onafhankelijk van elkaar) langs de patiënt bewegen. Doordat de paramedicus na opgeleid te zijn zowel delen van het consult kan overnemen (bijvoorbeeld het begin- en eindgesprek) als ook eenvoudige controles, kan de artsconsulttijd alsmede het aantal consulten bij de arts hierdoor aanzienlijk worden verlaagd.

Echter de opzet van het carrouselspreekuur waarbij een paramedicus de patiënt voor de arts voorbereidt, brengt ook met zich mee dat de assistent mogelijk op de arts moet wachten omdat deze nog bezig is met een voorgaande patiënt. De omvang van deze bijkomende inefficiency kan alleen worden bepaald met behulp van een dynamisch simulatiemodel waarbij het proces tot in detail wordt nagebootst. Onderstaande afbeelding geeft het hoofdscherm weer van het simulatiemodel.  

Het onderstaande staafdiagram geeft antwoord op de belangrijke vraag hoevaak en hoelang de paramedici gedurende het spreekuur op de arts zouden moeten wachten.

 

Op deze manier werd gevonden welke consulten (pathologieën) in aanmerking kwamen voor het carrouselspreekuur en bij hoeveel paramedici per arts het meest efficiënt kon worden gewerkt. Daarnaast kon met het model op basis van deze gegevens worden bepaald uit hoeveel kamers de carrousel nu en in de toekomst diende te bestaan. Tenslotte gaf het model het benodigde inzicht in de grootte van de wachtkamer, en welke setting van wachtkamer en carrouselkamers het meest optimaal zou zijn.