Situatieschetsen

Om U snel in staat te stellen te bepalen wat Simtec Medical voor U kan betekenen, leest U de onderstaande situatieschetsen. Indien U zich in een of meerdere ervan herkent, bent U bij Simtec Medical aan het juiste adres voor een oplossing.

 • U heeft geen of onvoldoende informatie over hoeveel u individueel en/of als groep dit jaar gaat omzetten.
 • Bij u ontbreekt het inzicht of u individueel of als groep voor of achter loopt op uw productiedoelstellingen.
 • U weet niet hoeveel normtijd aan DBC's u individueel of als groep gemiddeld per polisessie declareert.
 • We hebben te maken met een lange toegangstijd tot de polikliniek. We willen deze toegangstijd graag inkorten maar willen hiervoor geen extra spreekuren openen.
 • Wanneer we de capaciteit van de polikliniek zouden verhogen verwachten we dat de toegangstijd niet zal afnemen aangezien de regionale ziekenhuizen ook met lange toegangstijden te maken hebben en dit patiëntpotentieel vervolgens naar ons zal toestromen.
 • Het invoeren van thema-gerichte spreekuren heeft de wachtlijst niet verkort.
 • De gemiddelde bedbezetting is gedurende de werkdagen van de week hoog maar gedurende het weekeinde een stuk lager.
 • We willen graag bepaalde controles en/of bepaalde delen van het consult gaan delegeren aan paramedisch personeel. Echter we weten niet goed waar te beginnen aangezien de huidige manier van werken ons hiervoor geen ruimte biedt.
 • Sinds we dagverplegingen zijn gaan onderbrengen op klinische bedden is de situatie full-house vaker voorgekomen.
 • Sinds we een afdeling kortverblijf hebben is de bedbezetting op deze afdeling drastisch gedaald.
 • Doordat we een afdeling kortverblijf hebben worden alle kleine ingrepen op de OK in het begin van de week gepland. Dit leidt ertoe dat de rest van de week de grote ingrepen plaatsvinden en deze OK-dagdelen niet goed meer kunnen worden uitgevuld.
 • Op de OK gaat veel snijtijd verloren doordat geblokkeerde dagdelen OK onvoldoende worden opgevuld.
 • De productiecijfers die ons ziekenhuis genereert krijgen we te laat waardoor bijsturing moeilijk zoniet onmogelijk wordt.
 • Bovendien zeggen deze productiecijfers ons weinig aangezien ze niet worden uitgezet tegen wat we hadden moeten doen.
 • Door verschil in werkwijze en/of inkomsten krijgen we de fusie of maatschapsvorming niet van de grond.
 • We weten allang wat de juiste oplossingen zijn voor onze problemen maar we krijgen ze niet geïmplementeerd omdat de consensus bij de artsen of de wil bij het ziekenhuis hiervoor ontbreekt.
 • Hoe dient de layout en inrichting van de nieuwbouw te worden, rekening houdend met de logistiek van patiëntstromen en bedbewegingen, en de eisen gesteld door arts en personeel.